Tarieven

QUICKSCAN
Op basis van een representatief deel van je manuscript van maximaal 10 pagina's, of van je korte verhaal of artikel, schrijf ik een kort rapport (max. 1 A4) met mijn bevindingen. Jij bepaalt welke gedeelte van je manuscript je wilt laten beoordelen (meestal de eerst 10, tenzij anders aangegeven). Doel is hierbij vooral te weten komen of een mauscript wel of niet (met aanpassingen) publicabel is/potentie heeft. Bij een quickscan wordt in het manuscript zelf niet geredigeerd of gecorrigeerd.
Tarief: € 200,– (excl. 21% btw)

LEESRAPPORT
Bij een leesrapport gaat het om het hele manuscript. Het tarief is daarom afhankelijk van het aantal woorden. Het rapport besteedt aandacht aan de narrativiteit (verhaallijn/plot, gebruik van tijd, perspectief, spanningsboog etc.), de stijl en techniek (zinsbouw, woordgebruik, grammatica, etc.) en de structuur (opbouw van manuscript, lengte zinnen, alinea’s, hoofdstukken etc.). Ook bij het leesrapport wordt in het manuscript zelf niet gecorrigeerd of geredigeerd.
Tarief: € 250,- (excl. 21% btw) per 10.000 woorden of een gedeelte daarvan; daarna € 82,50 per 5000 woorden of een gedeelte daarvan.

INDIVIDUELE BEGELEIDING
Tarief: € 70,- euro per uur (exclusief 21% btw). 
 

Hoe insturen?

Stuur je tekst met een regelafstand van 1,5 in Times New Roman naar info@ingeschouten.nl 

MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT OP