Als het verhaal om jou gaat.

Als het verhaal om jou gaat.
  • Schrijf concreet. Vat gebeurtenissen niet samen, maar vertel ze alsof ze opnieuw gebeuren. Maak gebruik van zintuigelijke indrukken. Wat was er te zien, te horen, te ruiken, te proeven, te voelen.
  • Dit is nog belangrijker als het om heftige emoties gaat; probeer geen woorden te vinden voor dat soort emoties, vertel gewoon wat er gebeurt, beschrijf voorwerpen, gebeurtenissen, gesprekken, handelingen, lichamelijke reacties. Heel aandachtig een voorwerp beschrijven dat bij een bepaalde persoon of gebeurtenis hoort, zegt veel meer dan welke beschrijving van je gevoelens ook.
  • Het is belangrijker dat je geloofwaardig schrijft dan dat je de waarheid schrijft. Schrijf dus gerust stukjes dialoog uit ook al kun je ze niet meer letterlijk herinneren. Probeer ook situaties te schetsen, ook al weet je niet meer precies hoe alles eruit zag. Gebruik desnoods formuleringen als: ‘Er moet een boom gestaan hebben…’ of: ‘in mijn herinnering stond er maar één stoel’.

 

>>Als het verhaal om jou gaat.